De geschiedenis van de kinderboerderij

De Stichting Kinderboerderij Urk (SKBU) bestaat al vanaf febr. 1992 toen Teunis Hakvoort en Teunis Loosman bij de notaris de stichtingsacte hebben getekend. Daar is vast een periode van voorbereiding aan vooraf gegaan, maar daar kunnen we niets over vinden.

In de periode daarna hebben de SKBU en Triade elkaar gevonden en zijn samen begonnen met de oprichting van de kinderboerderij.

Op dat moment bestond het bestuur van de SKBU uit: Tromp van Millingen (voorz.), Mirjam Oost (secr.), Harriet de Boer (penn.), Boudewina van der Veen en Jan Fokke (Trivium)

In 1998 kwam boerderij aan de Urkerweg 62, bekend als de boerderij van Veldhoen, beschikbaar.  Op 29 januari kon dit kavel door “Trivium” (nu: Triade) worden aangekocht van de gemeente. De boerderij is in oktober 1998 geopend. De naam “De Stekplek” is mede afgeleid van de naam “Peppelstek”, het dagcentrum van Triade op Urk. Tijdens de aankoop was er nog het voornemen de woning geschikt te maken als woonvoorziening. Hier is het nooit van gekomen.

De beide samenwerkende organisaties hadden beiden zo hun eigen taken op de kinderboerderij:

Triade, ( toen: Trivium) die kort gezegd de verantwoording heeft voor de zorg voor de cliënten (=meewerkers) en het begeleidende team. Het terrein en de grote stenen gebouwen zijn ook eigendom van Triade.

De Stichting Kinderboerderij Urk (=SKBU), die de zorg heeft voor de dieren en dat wat met het bezoekende publiek te maken heeft. De SKBU heeft het eigendom over de kleine/houten stallen en hokken, maar heeft geen terrein in eigendom.

Kort na de opening is er een vervelende periode geweest, waardoor wisseling van bestuursleden en team het gevolg was. Over de periode daarna is weinig in het archief van de SKBU terug te vinden.

Een groot aantal jaren daarna is Hendrik Post een soort eenmansbestuur geweest.

Pas in mei 2018 is er weer een volledig bestuur gevormd. Dit bestuur heeft zich tot doel gesteld de SKBU weer toekomstbestendig te maken en “De Stekplek” voor te bereiden op de verhuizing naar de Schokkerhoek.