Informatie en ANBI

ANBI
De Stichting Kinderboerderij Urk heeft van de Belastingdienst de status van  een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) gekregen per 01-01-2019. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


Gegevens:

Naam van de stichtingStichting Kinderboerderij Urk
BezoekadresKinderboerderij De Stekplek
Urkerweg 62
8322 NB Urk
Telefoonnummer0527-687344
Websitewww.skbu.nl
E-mailadres bestuurinfo@skbu.nl

Doelstelling van de stichting:
In samenwerking met personeel, meewerkers Triade Vitree en vrijwilligers een kinderboerderij in stand te houden om de leefbaarheid van Urk te vergroten, de integratie van mensen met een beperking te bevorderen en een belangrijke educatieve rol ten aanzien van de jeugd en volwassenen te vervullen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:

  • Beheer en onderhoud voor de komende jaren. Hoe gaan we om met verhuizingen en veranderingen
  • Kindvriendelijkheid en veiligheid
  • Dagbesteding voor mensen met beperkingen
  • Dierenwelzijn en gezondheid
  • Fokbeleid
  • Vrijwilligers
  • Bezoekers
  • Educatie
  • Kinderactiviteiten en kinderfeestjes

Gegevens Kamer van Koophandel:

KvK-nummer41246427
RSIN813619397
Statutaire naamStichting Kinderboerderij Urk

Bestuur:

VoorzitterKlaas Brink ( per 01-12-2018)
SecretarisWillie Hakvoort ( per 01-11-2020)
PenningmeesterArno Strijker ( per 04-05-2018)
Algemeen lidJanneke Woort ( per 01-02-2020)
Algemeen lidJohanna van den Berg ( per 01-11-2020)
Donateurs en SponsoringVacature

Als je ook lid wilt worden of iets in het bestuur kan betekenen, kom langs of neem even contact op.

Beloningsbeleid personeel:
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan de vrijwilligers.
Beloning voor bestuurders:
Er worden geen beloningen uitgekeerd aan de bestuursleden.

ANBI Publicatie, Jaarverslag en Beleidsplan:
Klik op onderstaande links voor ons Beleidsplan 2024/2025 wat onze leidraad is voor de komende jaren. Per jaar doen we als bestuur verslag en plaatsen we hier de jaarrekening . De jaarrekening is opgemaakt door de aangetrokken accountant en wordt jaarlijks goedgekeurd door het bestuur. het verslag van het bestuur en het activiteiten verslag is te vinden in de jaarrekening 2022. Verder kunt u hier het Standaard formulier publicatie plicht ANBI ingevuld vinden. Wilt u eerdere jaarrekeningen of verslagen inzien , schroom dan niet om even contact op te nemen met het bestuur via info@skbu.nl.